Школа > Архів > Статті > Система культурно-мистецької освіти

 Мистецька освіта в Україні має глибокі, випробувані часом, славні традиції. Україна подарувала світові геніальних митців і педагогів – Григорія Сковороду, Григорія Ващенка, Василя Авраменка, Василя Кричевського, Олександра Кошиця, Бориса Гмирю, Соломію Крушельницьку, Давида Ойстраха, Володимира Горовиця, Олександра Архипенка. Цей перелік можна продовжити. Про високий рівень вітчизняної мистецької освіти свідчать перемоги на найпрестижніших міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях не лише випускників, але й студентів вищих навчальних закладів, учнів шкіл естетичного виховання України. Тому подальший розвиток української мистецької освіти має базуватись на власних досягненнях, національній самобутності, творчому використанні зарубіжного досвіду.

Стратегічні цілі розвитку мистецької освіти:

· збереження існуючої багаторівневої мережі навчальних закладів культури і мистецтв;

· збереження та розвиток творчих, педагогічних, наукових шкіл;

· задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно-мистецької освіти;

· забезпечення потреб вітчизняної культури і мистецтва у кваліфікованих кадрах.

Впродовж багатьох десятиріч в Україні створювалась багатоступенева і безперервна система підготовки мистецьких кадрів:

– початкова спеціалізована мистецька школа;

– вища мистецька освіта;

– аспірантура (асистентура-стажування);

– докторантура.

Відповідно до цієї системи в державі діє мережа навчальних закладів системи Міністерства культури України, яка включає:

– початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) – позашкільна освіта;

– спеціалізовані школи (школи-інтернати) – загальна середня освіта та допрофесійна підготовка;

– вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації.

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) беруть свій початок від мережі музичних і художніх шкіл, які від початку свого створення головним завданням ставили надання початкової мистецької (музичної або художньої) освіти. З реформуванням системи освіти в Україні в роки незалежності початкова мистецька освіта розширила свої завдання, визначивши два основних спрямування здійснення навчального процесу – художньо-естетичне виховання грамотного поціновувача мистецтва та надання початкової освіти, достатньої для обрання певного виду мистецтва своєю майбутньою професією.

Мережа початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (музичні, хореографічні, художні, хорові, мистецтв тощо) складає 1474 одиниці, з них у сільській місцевості – 283 школи. Контингент учнів становить майже 338 тис. осіб (в т.ч. в сільських школах – майже 32 тис. учнів), а навчальний процес забезпечують понад 39 тис. викладачів (на селі – понад 3600 чол.).

У порівнянні з минулим роком контингент учнів у школах естетичного виховання зріс на понад 13 тис. осіб, в т.ч. у сільській місцевості на 2 тис. чол. – це найвищі показники зростання за останні сім років.

Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання) переважно знаходяться у комунальній власності. Разом з тим, одна з цих шкіл – Державна хореографічна школа при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. П. Вірського – підпорядкована безпосередньо Міністерству культури України.

Система навчальних закладів допрофесійної підготовки та загальної середньої освіти Міністерства культури представлена 6 спеціалізованими школами (школами-інтернатами).

Вищі навчальні заклади культури і мистецтв системи Міністерства культури включають 64 навчальні заклади І-ІІІ рівнів акредитації комунальної форми власності та 12 навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації державної форми власності.

Серед комунальних ВНЗ системи культури і мистецтв функціонують:

– 24 музичні училища;

– 14 училищ та коледжів культури і мистецтв;

– 12 училищ культури;

– 7 училищ та коледжів художнього та театрального спрямувань;

– 7 закладів інших типів (університет, 3 академії, інститут музики, консерваторія, кінотехнікум).

У державній власності та безпосередньому підпорядкуванні Міністерству культури знаходяться вищий навчальний заклад І рівня акредитації – Київське державне хореографічне училище та 11 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, 6 з яких мають статус «національного». 10 навчальних закладів мають аспірантуру, 4 – докторантуру. В цих закладах навчається майже 25 тисяч студентів за 26 напрямами підготовки та спеціальностями.

Рівень саме вищої освіти значною мірою відображає стан національної освіти в цілому, спроможність суспільства виступати виробником матеріальних і духовних цінностей, є важливою характеристикою його потенціалу порівняно з іншими країнами.

На відміну від європейських країн, система організації мистецької освіти в Україні дозволяє дотримуватись єдиних критеріїв до її якості, оскільки єдині і випробувані часом навчальні плани та програми забезпечують цілісний підхід передусім до якості підготовки фахівця-митця. Повністю виправдала себе система творчих майстерень та виконавських шкіл, що очолюється видатними діячами, і які у повній мірі взяли на себе відповідальність за якість підготовки молодого митця. Як наслідок – не лише випускники, а й учні і студенти постійно виборюють на найпрестижніших міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях, виставках нагороди найвищого ґатунку, кожного разу доводячи високий рівень і значний потенціал національного мистецтва.

Головними завданнями
розвитку культурно-мистецької освіти залишаються:

· забезпечення загального естетичного виховання та мистецької освіченості для всіх з дитячого віку;

· підвищення престижу культурно-просвітницьких професій;

· вдосконалення законодавчої та нормативної бази з урахуванням специфіки культурно-мистецької освіти;

· посилення соціального захисту викладачів культурно-мистецьких навчальних закладів;

· оновлення складу музичних інструментів в музичних закладах освіти;

· удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням реальної потреби галузі в кваліфікованих фахівцях;

· створення та видання сучасних підручників і навчальних посібників для мистецьких навчальних закладів.